حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارائه مدل داستان سرایی برند سبز در صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنایع غذایی سحر همدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/26
  • تعداد بازدید: 266
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  ارائه مدل داستان‌سرایی برند سبز در صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنایع غذایی سحر همدان)

  موج عظیم محیط گرایی و گرایش های سبز در چند دهه اخیر، محققین بسیاری از حوزه ها را به مطالعه و تفحص در حیطه محیط زیست و فعالیت های سبز واداشته است. داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می نمایند. این پژوهش کیفی  با هدف شناسایی مولفه های داستان سرایی برند سبز با استفاده از نظریه داده بنیاد  انجام گرفته است.

  به این منظور از نظرهای خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت سحر همدان طی مصاحبه ای باز انجام گرفت. ابتدا مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آنها مقوله هایی به دست آمد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شد. در نهایت مدل داستان سرایی برند سبز را در صنایع غذایی سحر همدان را ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها