• ساز و کار سیاست جنایی ایران در جرائم اقتصادی (حوزه زیر زمینی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/08
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  ساز و کار سیاست جنایی ایران در جرائم اقتصادی (حوزه زیر زمینی)

  امروزه اقتصاد نقش کلیدی و مهمی را در زندگی بشر ایفا می کند. به همین علت مبارزه با مفاسد اقتصادی ازجایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردارمی باشد. برای جرایم اقتصادی عناوین گسترده ای همچون مفاسد اقتصادی و اصطلاح جرایم سازمان یافته و... به کار می برند. این نوع جرایم جنبه ی فراملی دارند به همین علت می باشد که، از سال 2000 تاکنون در سطح سازمان ملل متحد دو کنوانسیون پالرمو و مریدا به تصویب درآمده است که موضوع آنها شامل جرایم اقتصادی و مالی می باشد.

  از آنجا که حجم عظیمی از اقتصاد زیرزمینی درایران به دلیل میزان تحمل جامعه در برابر فساد در دستگاه های دولتی واستفاده از دستگاه های نامشروع برای کسب منافع بیشتر روبه افزایش است ارائه سازوکارهای سیاست جنایی لازم وضروری می باشد مادراین پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد باموضوع تاثیر ساز و کار سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی ( حوزه زیر زمینی) به پژوهش پرداخته ایم وبه دنبال حل معضلات اقتصاد زیرزمینی می باشیم.

  لذاچون ایران نیزباچالش هایی مواجه  است که هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه ای به وضعیت اقتصادی وابسته شده است و جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی می شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می اندازند و به طور مستقیم امنیت کشور را متأثر می کنندکه به مرزبحران رسیده است نیازبه پژوهش احساس می گردد.

  مادراین تحقیق به نتایجی دست یافته ایم که چنانچه سازوکارهای سیاست جنایی مناسبی درامورقضایی واقتصادی تهیه گردند، تهدیدها به فرصت تبدیل شده و رشد اقتصادی افزایش  می یابد. عدالت مالیاتی نهادینه شده وجرایم زیرزمینی وسواستفاده های احتمالی  درجهت افزایش سرانه ملی وضریب رشد اقتصادی کاهش می یابد. امنیت کشورها با اجرای این سازوکارهاواجرای صحیح قوانین وبرنامه های آن افزایش یافته، سلامت نظام اقتصادی پایدارمی ماند و باعث جلوگیری از مختل شدن نظام اقتصادی، چرخه تولید، توزیع، پول ونظام سلامت می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها