• بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری و کسب مزیت رقابتی در سازمانها (مطالعه موردی شرکت شیرین عسل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/23
  • تعداد بازدید: 226
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری و کسب مزیت رقابتی در سازمانها (مطالعه موردی شرکت شیرین عسل)

  مدیریت دانش مشتری این امکان را به سازمان ها می دهد که نیازهای مشتریان خود را شناسایی و اطلاعات مفیدی را از آنها بدست آورد. شناسایی و برآورده کردن نیازهای مشتریان به بهترین نحو، حس وفاداری مشتریان را برمی انگیزد. کسب مزیت رقابتی عاملی که همه سازمانها در بازارهای مختلف جهانی به دنبال آن هستند و چهار مولفه تاثیر گذار را داراست که شامل کیفیت، انعطاف، هزینه و زمان می باشد.

  پژوهش حاضر به بررسی میزان رابطه مدیریت دانش مشتری و کسب مزیت رقابتی می پردازد و تاثیرات مولفه های این دو را بر یکدیگر مورد سنجش قرار می دهد. این امر با کمک نرم افزار آماری spss و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شده است. برای این منظور، تعداد 170 پرسشنامه در مشتریان شرکت غذایی "شیرین عسل" در شهرستان سبزوار پخش شد. و طبق نتایج بدست آمده از تحلیل اطلاعات، رابطه مثبت و مستقیمی میان مولفه های مدیریت دانش مشتری و کسب مزیت رقابتی بدست آمد. که در این میان به ترتیب وفاداری و دانش برای مشتری بیشترین تاثیر را جهت کسب مزیت رقابتی داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها