• واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 68
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی

  هدف این مطالعه موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله­ مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه­ بسته ­ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسشنامه طبق نمونه ­گیری مفهوم میان 19 نفر از اعضای مطلع از پدیده مورد مطالعه در یک سازمان­ دولتی در رفسنجان توزیع شد.

  در ادامه، با استفاده از تحلیل فازی، گویه ­ها غربال و پس از مقوله­ بندی برای کشف مدل در سنجش­ ای مربوط به مدل­یابی ساختاری تفسیری قرار داده شدند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده­ های سنجش اخیر، در مجموع 8 عامل در 5 سطح (سطح اول: نبود نظام برون ­سازمانی پایش و حسابرسی مدیریت؛ سطح دوم: ویژگی ­های کژکارکردی مدیریت سازمان؛ سطح سوم: فرهنگ سازمانی گسسته منسجم­ نما و ضعف نظام­ های مدیریتی درون­ سازمانی؛ سطح چهارم: ویژگی‌های مطرود، جو تاریک سازمان و گسست میان طرفین طرد؛ سطح پنجم: کج ­رفتاری با مطرود) به عنوان پیشایندهای طرد در سازمان مورد مطالعه شناسایی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها