• تحلیل کیفی نظر متخصصان ایرانی دربارۀ نقش باورهای معنوی و اعتقادی مؤثر در تنظیم هیجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/01/30
  • تعداد بازدید: 156
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  تحلیل کیفی نظر متخصصان ایرانی دربارۀ نقش باورهای معنوی و اعتقادی مؤثر در تنظیم هیجان

  تنظیم هیجان در ایران بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند تا حد اشباع با 11 نفر از آنان مصاحبۀ نیمه­ساختاریافته صورت گرفت. در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: با اتمام مصاحبه­ ها، پس از حذف و همسان‌سازی کدهای مشابه و تکراری، نتایج تحلیل داده­ها به سه طبقۀ اصلی و شش زیر‌طبقه منجر شد. طبقات شامل نگرش­های مذهبی و معنوی، آموزه­های معنوی/ مذهبی تنظیم­کنندۀ هیجان و تمایز باور­ها از خرافات بود.  

  نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که باورهای معنوی و اعتقادی نقش پررنگی در تنظیم هیجان افراد دارند؛ بنابراین به مشاوران و درمانگران سلامت روان پیشنهاد می­شود که در ارتباط با مراجعان و در جلسات درمانی به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها