• طراحی الگوی ویژندسازی منابع انسانی حوزۀ سلامت با رویکرد اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/01/30
  • تعداد بازدید: 134
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  طراحی الگوی ویژندسازی منابع انسانی حوزۀ سلامت با رویکرد اسلامی

  سابقه و هدف: بی‌اطلاعی یا بی‌اعتنایی سازمان به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی آثار منفی بسیاری در زمینۀ جامعیت و ویژند سازمان در جامعه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا به پرسش‌های اساسی در زمینۀ معیارهای ویژندسازی بر اساس مبانی ایرانی-اسلامی پاسخ داده شود و الگوی ویژندسازی منابع انسانی را مبتنی بر فرهنگ و دستورهای اسلامی ارائه کند.

  روش کار: این پژوهش از نظر روش از انواع پژوهش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی)، از نظر هدف کاربردی و به‌لحاظ شیوۀ گردآوری اطلاعات پیمایشی است. نتایج به‌دست‌‌آمده از مرحلۀ کیفی پژوهش به طراحی الگوی مفهومی پیشنهادی ویژندسازی منابع انسانی منجر شد. بر این اساس در بخش اول تحقیق به‌منظور ارائۀ الگویی جامع از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفاده شد و پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای ویژند منابع انسانی از طریق روش فراترکیب، برای ارائۀ ترکیب مطلوب مؤلفه‌های الگو به‌گونه‌ای که بتوان رابطۀ بین مقوله‌های ویژند منابع انسانی را بهینه نمود از روش الگو‌سازی ساختاری (ism) استفاده شد و الگوی اولیه به ‌دست آمد و سپس از طریق روش حداقل مربع جزئی (pls) الگو اعتبارسنجی شد. در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: الگوی موردنظر متشکل از هشت مقولۀ اصلی (ویژندسازی منابع انسانی-اسلامی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، آموزش و توسعۀ منابع انسانی، رهبری سازمانی، عدالت سازمانی، رضایت و تعهد منابع انسانی، فرهنگ‌ سازمانی و ویژندسازی داخلی) و 43 مقولۀ فرعی است که می‌تواند الگوی ویژندسازی منابع انسانی را با رویکرد اسلامی نمایش دهد.

  نتیجه‌گیری: هر سازمانی در حوزۀ سلامت در فرایند استعدادیابی‌های خویش می‌تواند علاوه بر استفاده از اصول علمی شایسته‌سالاری و مدیریت استعدادها، شاخصه‌های اسلامی استخراج‌‌شده در این پژوهش را برای ویژندسازی خود به‌ کار گیرد و درنهایت نیز با اتکا به اصول و مبانی دینی و اسلامی، با جذب و نگهداری نیروهایی مستعد، فرایند ویژندسازی خود را تکمیل نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها