• پیش بینی پذیری اعتیاد جوانان با توجه به سبک هویتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 735
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پژوهش حاضر باهدف پیش ‌بینی پذیری اعتیاد جوانان با توجه به سبک هویتی به روش توصیفی- تبیینی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان مبتلابه معضل اعتیاد منطقه 8 تهران که در مراکز مراقبتی به سر می ‌بردند تشکیل می ‌دادند که به روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده، تعداد 100 نفر، به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‌ها پرسشنامه سبک‌ های هویت (isi-6g) بود که روایی و پایایی آن در پژوهش ‌های مختلف تائید شده است. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده ‌ها هم از روش‌ های آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی سطح یک و دو استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سبک‌های هویتی چهارگانه (اطلاعاتی، هنجاری، سردرگم و تعهدی) قابلیت پیش ‌بینی گرایش جوانان به اعتیاد رادارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها