• بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر فروش دارائی های بلندمدت و وجوه نقد حاصل از عملیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 452
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهـم اقتصـادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهـدی سـود دارای دو بخـش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعـات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ای  مواجه هستند که منجر به بروز مشکلات عدیده ای می شود. از طرف دیگر مدیریت سود بر شفافیت اطلاعات مالی اثر منفی می گذارد و منجر به کاهش کیفیت فرآیند گزارشگری مالی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات انتشار یافته و در نتیجه کاهش تمایل عمومی برای حضور در بازارهای سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار می گردد. در این پژوهش تعداد 93 شرکت برای سال های 1393 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اقلام واقعی مدیریت سود (از طریق فروش دارایی های بلند مدت) و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها