• ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با مواد شیمیایی: مطالعه موردی در یک سکوی نفتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 852
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09358840365

  مقدمه و هدف: امروزه صنایع نفت و گاز به علت داشتن فعالیتهای صنعتی فراوان و تعداد زیادی شاغل، از بزرگترین صنایع در دنیا به شمار می روند. تاسیسات ساحلی و فراساحلی از حیث این دو مورد در بین تاسیسات نفتی سهم بزرگی را دارا می باشند. داده‏های موجود در رابطه با ارزیابی مواجهه سیستمایک با مواد شیمیایی در تاسیسات فراساحلی محدود بوده و یا مربوط به چند سال اخیر می‏باشند. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی در یک سکوی نفتی می باشد.

  روش بررسی: در این مطالعه از روش ارزیایی ریسک مواد شیمیایی دپارتمان بهداشت حرفه ای سنگاپور استفاده شد. در این روش ابتدا با انجام مشاهده و مصاحبه با افراد وظایف شغلی و فرایندهای کاری تعیین و نسبت به شناسایی دقیق عوامل شیمیایی در هریک از وظایف شغلی اقدام شد. در ادامه نسبت به تعیین درجه خطر، درجه مواجهه و سطح ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی اقدام گردید.

  یافته ها: براساس نتایج کارگروه مطالعه و بررسی مستندات فرآیندی مشخص شد که در سکوی نفتی مورد بررسی کارگران بیشترین مواجهه را باbtex , h2s  و بخارات گازوییل دارند. در واحد تعمیرات بیشترین ریسک ناشی از بنزن و در طبقه ژنراتورها و واحد چاه های نفتی بیشترین ریسک ناشی از هیدروژن سولفوره می باشد.

  نتیجه گیری: با وارد کردن اطلاعات مربوط به خطرات و نتایج اندازه گیری ‌های مواد شیمیایی در روش ارزیابی ریسک مواد شیمیایی می توان مشاغل و وظایف گوناگون را از نظر مواجهه با مواد شیمیایی رتبه بندی نمود و از نتایج آن برای اولویت بندی اقدامات کنترلی و کاهش سطح ریسک استفاده نمود. براساس نتایج این مطالعه استقراری سیستمهای کنترلی برای کاهش ریسکهای ناشی از ترکیبات btex و هیدروژن سولفوره توصیه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها