• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تئوری پیشگیری ازجرم از طریق طراحی محیطی بر یک مبنای ساده بنا شده است مبنی بر اینکه وقوع جرائم گوناگون تا حدودی از فرصت های موجود در محیط اطراف ناشی می شود. از این رو باید محیط فیزیکی را تغییر دهیم تا جرائم کمتری رخ دهد. یکی از انواع روش های پیشگیرانه مکانیکی از جرم، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط  است مکه اولین بار جرم شناسان آمریکایی، سی. ری. جفری است در کتابی با همین عنوان ارائه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، بر روش های حل مشکل جرم و ترس از وقوع جرم تأکید دارد.پیشگیری  جرم از طریق طراحی محیطی برتحلیل وقوع جرم در یک موقعیت و مکان تاکید دارد، لذا آن را چنین می توان تعریف نمود، طراحی کافی و درخور و مناسب و استفاده بهینه از محیط و فضای ساخته شده که موجب از بین رفتن یا کاهش فرصت های مجرمانه گردد و موجب ایجاد نگرانی و استرس برای ارتکاب جرم و بهبود یافتن سطح زندگی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها