• عوامل موثر در حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 954
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  صورت ‌های‌ مالی به‌ ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه ‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف ‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ می‌ پردازند. موضوعی که در گزارشگری مالی حائز اهمیت است، مفید بودن گزارش‌ های مالی برای تصمیم گیری‌ های اقتصادی است. به همین دلیل صورت ‌های مالی باید از ویژگی ‌های کیفی مناسبی برخوردار باشند. حسابرسی با کیفیت‌ تر، صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می‌بخشد و به سرمایه‌ گذاران اجازه می‌ دهد تا برآورد دقیق‌ تری از ارزش شرکت کسب کنند. بنابراین کیفیت حسابرسی می تواند بر تجدید ارائه ارقام صورت ‌های مالی اثرگذار باشد. در این پژوهش به بررسی کیفیت حسابرسی چه تاثیری بر تجدید ارائه صورت های مالی دارد، پرداخته شده است. در این پژوهش روابط مفروض بین متغیرهای توضیحی متشکل از چهار متغیر مستقل و چهار متغیر کنترل با متغیر وابسته با تحلیل رگرسیون ترکیبی برازش داده شد. با توجه به یافته های پژوهش نتیجه گیری شد که که بین اندازه حسابرس در شرکت ‌ها با تجدید ارائه شده در صورتهای مالی سالانه شرکت ‌ها رابطه معنی داری و مثبتی وجود دارد. بین حق‌ الزحمه حسابرس در شرکت‌ها با تجدید ارائه صورتهای مالی سالانه شرکت‌ها رابطه معنی داری و معکوس وجود دارد. بین تغییر حسابرس در شرکت ‌ها با تجدید ارائه صورت‌های مالی سالانه شرکت‌ها رابطه معنی داری و مثبت وجود دارد. بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت‌ها با تجدید ارائه صورت‌ های مالی سالانه شرکت‌ها رابطه معنی داری و منفی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها