حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ذوب آهن اصفهان و تاثیر آن بر توسعه عملکرد سبز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 891
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  امروزه دستیابی به شیوه‌ای پایدار برای تولید، مصرف و زندگی بهتر چالش اصلی انسان است و زنجیره تأمین سبز به صورت فرایندی پیشگیرانه و شیوه‌ای موثر در بهبود عملکرد زیست محیطی محصولات و فرایندهای سازمانی معرفی شده و حساسیت به حفظ محیط‌ زیست در ارتقاء بهره‌ وری سازمانی نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز در شرکت ذوب‌ آهن اصفهان می ‌باشد. روش بررسی از نظر هدف کاربردی- توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری پژوهش 195نفر از کارکنان زنجیره تأمین ذوب آهن اصفهان می‌باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد سبز میرغفوری و همکاران (2017) و پرسشنامه فرایند زنجیر تأمین سبز الفت و همکاران (1390) است. یافته‌ها حاکی از آنست که مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز تاثیر مثبت و معنی داری دارد همچنین مدیریت زیست محیطی داخلی سازمان و بهبود عملکرد زیست محیطی در حیطه فرایند تولید بیشترین تاثیر را بر عملکرد سبز شرکت ذوب آهن دارند و ابعاد فرایند مدیریت زیست محیطی بیرونی سازمان و فرایند همکاریهای زیست محیطی با ذینفعان هیچ تاثیری بر عملکرد سبز ندارند. نتایج نشان داد که شرکت ذوب آهن با بهبود عملکرد زیست محیطی در حوزه محصولات تولیدی خویش به عنوان یک شرکت مادر و نیز تامین کننده سایر سازمان ‌ها می ‌تواند تاثیر گسترده ای در محیط زیست و عملکرد سبزداشته باشد و زمانی که محصولات سازمانی همسو با محیط زیست باشد محصولات ثانویه نیز که مواد اولیه خود را از شرکت ذوب آهن تهیه می ‌‌نمایند نیز در راستای محیط زیست بوده و سبب افزایش عملکرد سبز می‌ شوند. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین سبز به شرکت ذوب ‌آهن اصفهان این امکان را می‌دهد تا با اعمال بهینه عملکرد سبز به اهداف و برنامه‌‌های خویش دست یافته و حداقل اثرات و مضرات مخرب محیطی را رقم زنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها