• بررسی رفتار گود برداری های عمیق مهارشده به روش شمع های ردیفی مهارشده و دیواره های انعطاف پذیر (دیوار برلینی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 373
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136661065

  بررسی رفتار گود برداری‌ های عمیق مهارشده به روش شمع ‌های ردیفی مهارشده و دیواره‌های انعطاف‌پذیر (دیوار برلینی)

  استفاده از شمع‌ های ردیفی مهارشده همراه با دیواره‌ های انعطاف ‌پذیر (برلینی) یکی از روش ‌ها و فن ‌آوری‌ ها ی مدرن درزمینهٔ پایدارسازی گودبرداری ‌هاست. هدف از تحقیق اخیر تحلیل رفتار گودبرداری عمیق مهارشده با دیواره‌ های انعطاف ‌پذیر به کمک مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار plaxis 3d می‌باشد. بدین منظور در مدل‌ سازی‌ های انجام‌ شده اثر سربار در اطراف محل گودبرداری شده، تغییر مشخصات مکانیکی خاک محل و طول مهارها در میزان تغییرش کل‌ ها و نیروها مورد مطالعه قرارگرفته است. جنس خاک بستر در این مطالعه رس بوده و عمق گودبرداری 20 متر در نظر گرفته ‌شده است. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می ‌دهد که سربار مجاور گود، مشخصات مکانیکی خاک و طول مهارها ازجمله پارامترهای مؤثر در مقادیر تغییر شکل‌ها و توزیع نیروهای داخلی می‌باشد. با افزایش چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک، تغییرشکل‌ ها کاهش می ‌یابد ولی افزایش طول مهارها در مقایسه با سایر عوامل تأثیر کمتری داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها