• بررسی میزان لاپاراتومی در بیماران مالتیپل ترومای تایید شده با تکنیک fast از شهریور 93 تا شهریور 95 در بیمارستان فاطمی اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 548
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی میزان لاپاراتومی در بیماران مالتیپل ترومای تایید شده با تکنیک fast از شهریور 93 تا شهریور 95 در بیمارستان فاطمی اردبیل

  ارزیابی بیماران ترومایی با استفاده از تکنیک fast به عنوان کمکی ارزشمند برای مراقبت های اورژانسی بیماران با ترومای شکمی مطرح شده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان لاپاراتومی در بیماران مالتیپل ترومای تایید شده با تکنیک fast از شهریور 93 تا شهریور 95 در بیمارستان فاطمی اردبیل انجام گرفت. این مطالعه با هدف بررسی میزان لاپاراتومی در بیماران مالتیپل ترومای تایید شده با تکنیک fast در بیمارستان فاطمی اردبیل انجام گرفت. در این مطالعه که به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفت، ابتدا با مراجعه به بخش بایگانی بیمارستان فاطمی، لیست بیماران مولتیپل ترومایی که در بازه ی زمانی شهریور 93 تا شهریور 95 در بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده و تحت ارزیابی با تکنیک fast قرار گرفته بودند، استخراج شد. سپس پرونده ی این بیماران مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به سن، جنس، یافته های fast و لاپاراتومی استخراج شد. در نهایت، حساسیت، ویژگی، دقت، ارزش اخباری مثبت، و ارزش اخباری منفی تکنیک fast در مقایسه با لاپاراتومی محاسبه شد. میانگین سنی بیماران 6.15±8.27 سال و 78 نفر از آنان مذکر ( 3.74 درصد) و 27 نفر مونث (7.25 درصد) بودند. از 105 بیمار مورد مطالعه، 39 نفر تحت عمل جراحی لاپاراتومی قرار گرفته بودند (1.37 درصد) که در این بین، نتیجه ی لاپاراتومی در 8 مورد (8.20 درصد) منفی اعلام شد. حساسیت، ویژگی، دقت، ارزش اخباری مثبت، و ارزش اخباری منفی تکنیک fast در تشخیص ضایعه های شکمی در بیماران ترومایی به ترتیب برابر 1.87 درصد، 5.62 درصد، 1.82 درصد، 90 درصد و 6.55 درصد بدست آمد. تکنیک fast دارای حساسیت، دقت، و ارزش اخباری بالا و ویژگی و ارزش اخباری منفی قابل قبولی در تشخیص ضایعه های شکمی در بیماران ترومایی می باشد بنابراین می توان از آن به عنوان ابزاری برای غربالگری اولیه ی بیماران ترومایی نیازمند به جراحی لاپاراتومی استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها