• بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت بر سیاست سود سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 659
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت بر سیاست سود سهام

  با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی شرکت و همچنین افزایش توجه به مسئولیت اجتماعی، هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطۀ بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سیاست سود سهام است. با استفاده از نمونۀ پژوهش متشکل از 755 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1396 و روش رگرسیون چند متغیره، به این نتیجه رسیدیم که شرکتهایی که از مسئولیت اجتماعی بالاتری برخوردارند، درصد تقسیم سود بالاتری دارند. در خصوص بررسی ارتباط هریک از ابعاد مسئولیت اجتماعی با تقسیم سود سهام نیز به این نتیجه رسیدیم به غیر از بعد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی، ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز رابطه مثبتی با مسئولیت اجتماعی دارند، اما ارتباط بعد زیست محیطی با تقسیم سود سهام تائید نشد. علاوه براین دریافتیم که بین رتبه بالای مسئولیت اجتماعی و پایداری تقسیم سود سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این نتایج  نشان میدهد که شرکتهای فعال در زمینۀ مسئولیت اجتماعی، از سیاست تقسیم سود به منظور مدیریت و کنترل مشکلات نمایندگی استفاده میکنند. همچنین نشان میدهد که شرکتهایی که از نظر اجتماعی مسئولیتپذیرترند، نه تنها در فرآیند خلق ثروت بلکه در توزیع ثروت نیز منصفانه تر عمل میکنند و دارای سیاست تقسیم سود سهام پایدار تری هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها