• نقش ممیزی ویژگی های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 578
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  مقاله نقش ممیزی ویژگی ‌های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن)

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ممیزی ویژگی های شخصیتی در تشخیص دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت (آزمون سه مدل شخصیتی کاستا-مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن) بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعۀ مورد بررسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر ری در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 4000 نفر بودند. به این منظور تعداد 30 دانش آموز دارای اعتیاد به اینترنت و 30 نفر بدون اعتیاد به اینترنت به شیوۀ در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، شخصیت پنج عاملی کاستا-مک کری (1992)، شخصیت هگزاکو اشتون و لی (2009) و شخصیت زاکرمن-کلمن زاکرمن (2002) پاسخ دادند. داده های گردآوری‌ شده با آزمون تحلیل تشخیص تجزیه ‌و تحلیل شد. نتایج تحلیل ممیزی نشان داد که با کمک ویژگی های شخصیتی می توان اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرد. تحلیل ممیزی توانست با 1.90 درصد پیش بینی صحیح پسران را به دو گروه با و بدون اعتیاد به اینترنت طبقه‏ بندی نماید. نتایج این پژوهش نشان‌ دهندۀ اهمیت ویژگی های شخصیتی کاستا مک کری، هگزاکو و جایگزین زاکرمن-کلمن در امکان تمایز گذاری بین پسران با و بدون اعتیاد به اینترنت بوده و لذا می ‌توان از این متغیرها در بحث پیشگیری از رفتارهای آسیب زا از اینترنت توسط مشاوران و روانشناسان استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها