• تعیین تراوایی با استفاده از مفهوم واحد های جریانی در یکی از میادین گازی جنوب ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 809
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله تعیین تراوایی با استفاده از مفهوم واحد های جریانی در یکی از میادین گازی جنوب ایران

  خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن از عوامل مهم و تاثیرگذار در مدیریت و صیانت از مخازن هیدروکربوری به شمار می ‌رود. از بین خواص پتروفیزیکی، مطالعه تراوایی به دلیل این که عامل انتقال جریان در مخزن است، نقش کلیدی در مدل‌ سازی مخازن و برداشت اقتصادی از منابع هیدروکربن دارد. بدلیل این که تروایی تنها در چاه ‌های دارای مغزه وجود دارد لذا از روش‌های مختلفی همچون روش واحدهای جریانی و نمودارهای چاه پیمایی برای تعیین آن در چاه‌ های مختلف استفاده می‌شود. یک واحد جریانی بخشی از مخزن است که به طور عمودی و جانبی، پیوستگی و ویژگی ‌های پتروفیزیکی و زمین شناسی تأثیرگذار بر جریان سیال در آن واحد ثابت است. در این مطالعه که بر روی یکی از میادین گازی ایران انجام شده است، با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی تعداد 6 واحد جریانی با روش های آنالیز هیستوگرام، نمودار احتمال نرمال و نمودار بر حسب تخلخل نرمالایز شده مقادیر تراوایی تخمیین زده شد و مقدار اختلاف بین تراوایی مغزه و تراوایی حاصل از واحدهای جریانی 86.1 درصد با ضریب همبستگی 919.0 محاسبه شده است. لذا استفاده از مفهوم واحدهای جریانی دقت بالایی در تخمین تراوایی ارائه می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها