• رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 613
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی

  گزارشگری مالی به‌طور مستقیم رو بازار سرمایه اثرگذار است. حق‌الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به گزارشهای مالی است. اگرچه حق‌الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست. نتایج پژوهشهای مرتبط با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز به شکل ‌های مختلفی در ادبیات حسابداری وجود دارد که این نتایج بیانگر پیچیدگی و نامشخص بودن تفسیر حق الزحمه حسابرسی و رابطه آن با گزارشگری مالی  است. هدف این پژوهش بررسی  رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت ‌های مالی 119 شرکت در بازه زمانی 1396-1392 می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی میباشد  و برای تجزیه و تحلیل فرضیه  از تحلیل پانلی  با روش اثرات ثابت کمک گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان داد که بین حق الزحمه حسابرسی و  کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها