• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 709
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله برونسپاری موثر در یک لجستیک معکوس

  امروزه سازمان‌‌ ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی، به مسئله واگذاری بخشی یا کل امور لجستیکی خود که پیش از این در خانه انجام می‌‌شده است به شرکت ‌‌های خدمات لجستیک طرف سوم که به برون سپاری معروف است، پرداخته اند. بنابراین برون‌‌سپاری یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت زنجیره تامین است. تحقیق حاضر به دنبال انتخاب بهترین بنگاه‌‌های موجود، جهت واگذاری بخشی از فرایند تولید به علت افزایش تقاضا و عدم امکان افزایش ظرفیت در یک زنجیره تامین است بنابراین هدف، انتخاب بهترین بنگاه همکار و تعیین حجم واگذاری تولید آن با توجه به محدودیت های موجود است.

  در این پژوهش به موجب اینکه برون‌‌سپاری انجام گردد یا درونسپاری، در صورت تصمیم به برون‌‌ سپاری انتخاب کاراترین بنگاه، به طوری که هرگونه تصمیم منجر به مازاد زنجیره تامین مستقیم و معکوس گردد، در قالب یک مدل ریاضی عدد صحیح فرموله گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها