• بررسی رابطه بین مهارتهای حل مسئله و سلامت روانی دانش آموزان ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1002
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف پژوهش بررسی رابطه بین مهارتهای حل مسئله و سلامت روان دانش آموزان پسر ابتدایی شهرستان کلاله است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان کلاله است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد این دانش آموزان 1020 نفر می باشد که با روش تصادفی خوشه ای تعداد 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه حل مسئله و پرسشنامه سلامت عمومی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مهارتهای حل مسئه و سلامت روانی دانش اموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: افرادی که در مقابله با مشکلات به توانایی های خود اعتقاد داشته و نگرش مثبتی نسبت به مسائل زندگی دارند، سالم تر هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها