• پیش بینی سلامت روان و افسردگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی بر اساس هوش معنوی و تاب آوری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سلامت روان و افسردگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی بر اساس هوش معنوی و تاب آوری است. روش این پژوهش، توصیفی و  از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه ‌ی مادران دانش‌آموزان کم توان ذهنی  مقطع ابتدایی بود که از این تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ، پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شده است. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که هوش معنوی و تاب آوری پیش بینی کننده سلامت روان و افسردگی مادران دانش آموزان کم توان ذهنی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها