• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 476
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  این پژوهش اینکه چگونه مداخلات ورزشی ممکن است باعث کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان با توجه به رابطه بین کسب مهارت های خود کنترلی (scsc) و  مهارت های پرخاشگرانه به وسیله میانجی گری افکار (مثلا خصومت) و احساسات (مثلا مثبت و منفی) می شود را بررسی می کند. در یک نمونه 649 کودک، 50٪ به یک گروه آزمایشی و بقیه در لیست انتظار گروه کنترل قرار گرفتند. همانطوری که فرض شد، کودکان، در گروه آزمایش، دستاوردهای قابل توجهی در scss و کاهش قابل توجهی در پرخاشگری فیزیکی، افکار خصمانه، و احساسات منفی نشان دادند. نتایج مدل سازی برابری ساختاری نشان داد که دستاورد های scs به تغییرات در افکار خصمانه مرتبط بود و بوسیله تغییراتی در احسیاسات مثبت و منفی، متعادل می شد. علاوه بر این، تغییرات در افکار خصمانه به تغییرات در پرخاشگری فیزیکی از طریق میانجی گری تغییرات در خشم مرتبط بودند. در میان دختران، تغییرات در scss به طور مستقیم به تغییرات در پرخاشگری فیزیکی در ارتباط بودند (بدون اثر غیر مستقیم)، در حالی در میان پسران، از طریق تغییر در احساسات مثبت و منفی، تغییرات در scss به طور غیر مستقیم به تغییرات در پرخاشگری فیزیکی ارتباط داشتند. یافته ها به درک مکانیسم های زیر بنایی ممکن ارتباط بین خود کنترلی و پرخاشگری کودکان، با مفاهیم خاص برای نقش های مثبت و منفی احساسات کمک می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها