• بررسی تاثیر ارتباطات، امنیت، اعتماد، درک و شناخت مشتریان بر بهبود کیفیت خدمات در دستگاه های دولتی با رویکرد فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 565
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  کیفیت تعاریف متعددی دارد، ولی نکته مهم در بحث کیفیت، در خصوص اندازه گیری یا سنجش آن است، که این امر به دلیل ذهنی بودن کیفیت برای مشتریان و مصرف کنندگان، بسیار مشکل است. زیرا استفاده کنندگان از خدمات، کیفیت را براساس عوامل مختلفی از جمله برداشت آنها از مهارت و تبحر ارائه کنندگان خدمت، میزان معلومات خودشان، تجارب قبلی استفاده از خدمت، تجارب دوستان و آشنایان، برداشت و تلقی آنها از محیط و فضای مراقبت و ارزشهای شخصی، تعیین می نمایند. این تحقیق درباره بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات در دستگاه های دولتی با رویکرد فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب ماده نوزدهم در سازمان تامین اجتماعی استان تهران می باشد. و هدف اصلی این تحقیق بررسی شاخص های بهبود کیفیت خدمات در سازمان تامین اجتماعی استان تهران می باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس این شاخصها طراحی گردید. و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و تمامی فرضیات مطرح شده به اثبات رسیدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها