• تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر هزینه سهام عادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 655
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف تحقیق حاضر با توجه به اهمیت روز افزون مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ‌ها و نقش غیر قابل انکار هزینه سهام عادی در فرآیند تصمیم گیری، بررسی تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ‌‌ها بر هزینه سهام عادی می ‌باشد. برای دستیابی به این هدف، با بهره‌گیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول، شاخص ‌هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه در نظر گرفته شد. از روش تحلیل پوششی داده‌ها، الگویbcc ، برای محاسبه ضریب ایفای مسئولیت اجتماعی و از الگو‌ی ایستون برای اندازه‌گیری هزینه سهام عادی شرکت ‌ها استفاده شد. فرضیه‌ تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1382 تا 1394 و با استفاده از روش داده ‌های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آماده از تحقیق نشان می ‌دهد که بین ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سهام عادی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید