• پابرجایی برنامه ها و راهبردهای توسعه ی صنعت گاز کشور با استفاده از روش های آینده پژوهی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 981
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در برخی مطالعات آینده پژوهی تلاش می شود تا تأسف های نسبی ناشی از وقوع آینده های بدیلی که برای یک هویت (کشور، سازمان و...) امکان وقوع دارند، کاهش یابد و راهبردهای پابرجا جهت وصول به آینده مطلوب شناسایی شوند. در این مطالعات که تحت عنوان برنامه ریزی پابرجا مطرح می شوند، تلاش می شود تا فهرستی از راهبردها برای وصول به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده، تهیه شود. در برنامه ریزی پابرجا، از مجموعه ای از تکنیک ها بهره گرفته می شود که با استفاده از آن ها، راهبردهایی که احتمالا به بهترین نتایج منجر می شوند، شناسایی گردند یا راهبردها به نحوی تقویت می شوند که با اجرای آن راهبردها، کم ترین مشکلات عملیاتی و تأسف نسبی بروز نماید.

  در این مقاله تلاش می شود تا یک نمونه موردی (راهبردهای توسعه صنعت گاز) با استفاده از روش برنامه ریزی پابرجا بررسی و نتایج به دست آمده ارائه شوند. این راهبردها که در مجموع 67 راهبرد مد نظر صنایع گاز کشور هستند با استفاده از این تکنیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت توصیه هایی برای پابرجایی آن ها در سناریوهای مختلف پیش روی صنعت گاز کشور، تدوین گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم