• بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند داریان در حوضه رسوبی دزفول شمالی (چاه آب تیمور 32)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1387
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مطالعات اکتشافی سازندهای سیستم کرتاسه در زاگرس به دلیل حضور میدان های مختلف هیدروکربوری از جایگاه خاصی برخوردار است. سازند داریان (آپتین) یکی از مخازن مهم هیدروکربوری در جنوب باختری ایران است. براساس مطالعات سنگ شناسی مقاطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری چاه 32 میدان آب تیمور در فروافتادگی دزفول پانزده میکروفاسیس در قالب سه کمربند رخساره ای دریای باز ،سد و تالاب شناسایی شده است. سازند داریان در این مقطع به داریان پایینی، داریان میانی (مادستون های لامینه ای) و داریان بالایی تقسیم گردیده است که رخساره های سدی و تالاب مربوط به داریان بالایی و رخساره های دریای باز و عمیق مربوط به داریان پایینی است. لیتولوژی سازند داریان بیشتر سنگ آهک های خاکستری در قسمت بالایی و سنگ آهک های خاکستری تا قهوه ای روشن  و سنگ آهک چرت دار در قسمت میانی و پایینی است. فرایندهای دیاژنزی نظیر انحلال میکریت، دولومیتی شدن (به خصوص در امتداد استیلولیت ها)، فرایند استیلولیتی شدن، میکریتی شدن اجزاء به خصوص در محیط تالاب تشخیص داده شده است. تخلخل موجود در سازند داریان در مقطع مورد مطالعه بیشتر از نوع درون دانه ای، بین دانه ای، بین بلوری و شکستگی های میکروسکوپی است. با توجه به کمربندهای رخساره ای موجود در سازند داریان و به خصوص حضور کمربند رخساره ای سد در مقطع مورد مطالعه و ترتیب قرار گیری آنها روی هم، مدل محیط رسوبی رمپ (homoclinal ramp) برای این سازند پیشنهاد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها