• بررسی سطح انعطاف پذیری منابع انسانی در شعبات بانک تجارت در استان تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 92
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی سطح انعطاف پذیری منابع انسانی در شعبات بانک تجارت در استان تهران

  امروزه، سازمان ها در محیطی پویا و با درجه بالای عدم اطمینان فعالیت می کنند، در نتیجه، برای روبرو شدن با محیط و استفاده مناسب و بهینه از منابع خود مجبور به ایجاد انعطاف پذیری می گردد. هدف از این تحقیق بررسی سطح انعطاف پذیری منابع انسانی در شعبات بانک تجارت در استان تهران می باشد. روش های بکارگیری در این تحقیق روش تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی بوده است.

  جامعه ی آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان ارشد شعبات بانک تجارت در تهران می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه بوده است که تعداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه 334 نفر بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تحقیق نرم افزار pls بوده است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد انعطاف پذیری منابع انسانی در شعبات بانک تجارت در استان تهران در سطح بالایی قرار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها