• بررسی نقش سواد اطلاعاتی و مولفه های آن بر رفتار نوآورانه معلمان متوسطه شهرستان یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/17
  • تعداد بازدید: 108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی نقش سواد اطلاعاتی و مولفه های آن بر رفتار نوآورانه معلمان متوسطه شهرستان یزد

  اطلاعات پدیده ای است که تصمیمات روزمره و نوآورانه کارکنان در محیط شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد. در محیط های پیچیده ی امروزی، افراد با اطلاعات فراوانی روبرو هستند و برای تمییز دادن اطلاعات موثق از میان انبوهی از اطلاعات باید دارای سواد اطلاعاتی باشند. این پژوهش به بررسی نقش سواد اطلاعاتی و مولفه های آن در بین معلمان متوسطه استان یزد، پرداخت. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان متوسطه مدارس شهر یزد (4300 نفر) تشکیل داده اند و به منظور انجام این تحقیق، حجم نمونه ای با استفاده از جدول مورگان و برای اطمینان بیشتر به تعداد 400 نفر انتخاب شد.

  روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی خوشه ای بود. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه رفتار نوآورانه کانتر (1988) با 8 گویه و پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه و سیامک، 1385 با 55 گویه بود. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه؛ با استفاده از نرم افزار تحلیلی- کاربردی spss نسخه 23 مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج پژوهش نشان می دهد سواد اطلاعاتی کارمندان با ضریب تاثیر 871 / 0 ، پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار نوآورانه کارمندان، است. همچنین ابعاد توانایی تعیین وسعت و ماهیت اطلاعات، توانایی دسترسی موثر به اطلاعات، توانایی ارزیابی نقادانه ی اطلاعات، توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات، توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادیِ کاربرد اطلاعات، به ترتیب با مقادیر 606 / 0 ، 810 / 0 ، 698 / 0 ،799 / 0 و 607 / 0 ، بر رفتار نوآورانه کارکنان، تاثیر داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها