• راه کارهای نوین در مدیریت آموزشی با تأکید بر نقش مدیرمدرسه و آموزگار درمدارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/18
  • تعداد بازدید: 70
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  در آموزش و پرورش مدیریت مدرسه را مهمترین عامل تغییر و نوآوری در امر آموزش و پرورش می دانند زیرا امر تدریس و یادگیری که محور تمامی فعالیت های آموزش و پرورش است، به گونه ای عمده در مدرسه صورت می گیرد. به همین دلیل، ارزیابی عامل های موثر بر نوآوری و خلاقیت در بین مدیران آموزشگاهی کشور، اصلی جدایی ناپذیر در مدیریت هر نظام پویاست. ارزشیابی و آگاهی از عامل های موثر بر نظام نوآوری اثر بخشی مدرسه، کارکنان و سازمان را افزایش می دهد و از بی نظمی و از هم پاشیدگی آن جلوگیری میکند ، از سویی دیگر شیوه های نوین تدریس در سراسر دنیا به یک امر ضروری و قطعی تبدیل شده و بسیار از کشورها اولین قدم در مسیر رشد و توسعه پایدار و بلند مدت را از تحول در مدارس آغاز می کنند لذا در این مطالعه راه کارهای نوین در مدیریت آموزشی مدارس را در دو حوزه اساسی مورد بررسی قرار گرفته است نخست وظایف مدیریت نوین از سوی مدیریت مدرسیه و سپس بررسی شیوه های نوین تدریس توسط آموزگار تا با ترکیب این دو عامل اساسی همچون دو بالِ پرواز شاهد تحول و باروری استعدادهای دانش آموزان گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها