• بررسی اثر ماساژ با روغن حاوی تری گلیسرید با زنجیره متوسط بر افزایش وزن نوزادان نارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 819
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: یکی از دلایل مهم بستری نوزادان کم وزن و نارس در بخش های مراقیت ویژه، عدم وزن گیری مناسب است. عدم وزن گیری مناسب یکی از دلایل مهم طولانی شدن مدت زمان بستری آن ها و افزایش هزینه ها و مشکلات ناشی از بستری طولانی است. هدف این مطالعه، بررسی اثر ماساژ با روغن تری گلیسرید با زنجیره متوسط (medium chain triglyceride, mct) بر افزایش وزن نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان قائم (عج) مشهد بود.

  مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کار آزمایی بالینی می باشد که از تاریخ 86.1.6 لغایت 87.1.6 در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان قائم بر روی 121 نوزاد نارس، با سن کم تر از 28 روز و پایدار از نظر بالینی انجام شد. نمونه ها به شکل تصادفی به سه گروه گروه کنترل، ماساژ تنها و ماساژ با روغن تقسیم شدند و سپس از نظر وزن گیری روزانه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها