• تغییرات اقلیمی و پیامد های آن برمنابع محیط زیستی کشور و تاثیر گذاری آن بر شرایط زندگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/07/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/07/14
  • تعداد بازدید: 4799
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  محیط زیست را مجموعه ای از عوامل طبیعی کره ی زمین، هم چون هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره، که انسان را احاطه می کنند خلاصه کرد. گیاهان بطور اعم و درختان بطور خاص نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی خود واکنش نشان می دهند. درختان می توانند بمانند آرشیوی تغییرات محیطی محل رویش خود را حفظ نمایند. تغییر اقلیم و روند گرم شدن کره زمین در مطالعات مختلفی به اثبات رسیده است و اثرات ان بر روی بوم سازگان های جنگلی به ویژه در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر هم خوردن تعادل سیستم اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای بر اهمیت بررسی اثر تغییر اقلیم بر روی پارامترهای هیدرولوژیکی همچون تبخیر و تعرق می افزاید. یکی از چالش های مهم در جهان کنونی رقابت برای دسترسی برای منابع آب می باشد تغییر اقلیم از پدیده هایی است آینده جهان را با تهدید مواجه نموده است. تغییر اقلیم می تواند تأثیرات شگرفی بر منابع آب و اکولوژی آب های شیرین داشته باشد. انتظار می رود تغییر اقلیم جهانی ناشی از افزایش غلظت های گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسیدکربن، باعث تغییراتی در رژیم بارش، سرعت باد، تابش خورشیدی رسیده به سطح و دمای هوا شود. تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش هایی است که بخش های مختلف زندگی انسان در روی زمین را تحت تاثیر قرار داده است. تغییر در چرخه هیدرولوژیکی یکی از پیامدهای گرم شدن زمین می باشد که اثرات قابل توجهی بر منابع آب و خاک داشته و جریان رواناب، رسوب و فرسایش خاک در سطح حوضه را تغییر می دهد. اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش آسیب پذیری نیازمند ارزیابی اثر تغییر اقلیم و کارایی گزینه های سازگاری می باشد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها