• بررسی دقت داده های بارش پایگاه اطلاعاتی aphrodite در برآورد مقدار بارش روزانه سطح حوضه آبریز سفیدرود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تخمین صحیح بارش با توجه به اهمیت آن در شبیه سازی سیلاب، پایش خشکسالی و مدیریت منابع آب امری ضروری و مهم بشمار می آید. در حال حاضر بخش های عمده ای از جهان، فاقد ایستگاه های اندازه گیری بارش زمینی هستند و حتی در صورت وجود از نظر زمانی و مکانی دارای پوشش مناسبی نیستند و همین مساله مطالعات منابع آب را با چالشی اساسی روبرو می نماید. با توسعه روزافزون تکنولوژی های ماهواره ای در دهه های اخیر، امکان دسترسی به منابع بارشی با توان تفکیک مکانی و زمانی بالا برای بسیاری از نقاط جهان فراهم شده است. این منابع بارشی ارزشمند به دلیل عدم قطعیت هایی که در تخمین ضخامت ابر و بارش دارند، بدون ارزیابی اولیه قابل استفاده نمی-باشند. در پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد پایگاه اطلاعات بارش ارزشمند aphrodite در گام زمانی روزانه در سطح حوضه آبریز سفیدرود پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد منبع بارشی aphrodite در سطح حوضه آبریز سفیدرود و در مقیاس روزانه حاکی از آن است که این منبع با دارا بودن ضریب همبستگی بالای 8.0 با ایستگاه های زمینی، دارای عملکرد بسیار مناسبی می باشد. همچنین از نظر آماره های شاخص کارائی نش- ساتکلیف و میانگین مربعات در اکثر سلول های مورد بررسی به ترتیب با دارا بودن مقادیر 7.0 و 9.1 از عملکرد قابل توجهی برخوردار می باشد و لذا توصیه می شود در حوضه های فاقد آمار و یا در مدلسازی های هیدرولوژیکی که نیازمند داده-های بارشی صحیحی هستند از این پایگاه اطلاعاتی ارزشمند استفاده بعمل آید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها