• بررسی رابطه شادکامی، امید به زندگی و خلاقیت در دانش آموزان مقطع متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/15
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این تحقیق با هدف بررسی رابطه شادکامی و امید به زندگی با خلاقیت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس انجام شد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس به تعداد 164.506 نفر دختر و 178.737 نفر پسر می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 385 نفر که از این تعداد 190 نفر دختر و 195 پسر  که به روش نمونه گیری خوشه ای از بین مناطق مختلف شهرستان بندرعباس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق 3 پرسشنامه 60 گویه ای خلاقیت تورنس (1979)، پرسشنامه 29 گویه ای شادکامی اکسفورد و پرسشنامه 12 سئوالی امید به زندگی اشنایدر (2005) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون توسط برنامه آماری spss انجام گردیده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین شادکامی، امید به زندگی و خلاقیت رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها