• اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر نقش بخش خصوصی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 275
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه صنعت گردشگری ورزشی در حال تبدیل شدن به یکی از پردرآمدترین حوزه های شغلی در عرصه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. در حوزه صنعت گردشگری ورزش می توان به مواردی مانند برگزاری مسابقات المپیک، برگزاری مسابقات جهانی و منطقه ای در رشته های گوناگون، برگزاری تورهای ورزشی و ایجاد امکانات خاص ورزشی با توجه به شرایط طبیعی یک کشور برای گردشگران اشاره کرد. با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت موضوع در این تحقیق به بررسی اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی در کشورهای درحال توسعه با تأکید بر نقش بخش خصوصی پرداخته شد. روش تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و با مرور تحقیقات صورت گرفته توسط دیگر محققان در ارتباط با موضوع پژوهش بود. بررسی ها نشان می دهد که گردشگری ورزشی منجر به رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورهای در حال توسعه می گردد و با ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری ورزش نرخ بیکاری کاهش یافته و در بلندمدت مزایای بسیاری برای کشور میزبان ایجاد می گردد. البته می توان عنوان کرد که سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ورزشی هم دارای مزایای بلند مدت و هم کوتاه مدت است. به عنوان مثال در بررسی انجام شده در کشورهای برگزارکننده بازی های المپیک مشخص شد که علاوه بر رشد اقتصادی در زمان انجام مسابقات حتی در سالهای طولانی پس از آن نیز شاهد رونق و رشد اقتصادی در کشور میزبان خواهیم بود. بنابراین کشورهای درحال توسعه میت وانند با سرمایه گذاری در گردشگری ورزش و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه به توسعه پایدار اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت دست یابند و بر بسیاری از مشکلات اقتصادی غلبه کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها