• توسعه پایدار از طریق ورزش؛ تحلیلی بر دستور کار 2030

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 329
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله توسعه پایدار از طریق ورزش؛ تحلیلی بر دستور کار 2030

  زمینه و هدف: طی دو دهه گذشته، توسعه از طریق ورزش، یکی ازسریع ترین جنبه های رو به رشد جهانی سازی ورزش بوده است و عمده این رشد در اثر نیروی بالقوه ورزش در مشارکت در توسعه جامعه و تغییرات مثبت اجتماعی بوده است. جدیدترین توافق و سند بین المللی توسعه، دستور کار 2030 بوده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی دستور کار 2030 سازمان ملل و نقش ورزش در دستیابی به اهداف آن می باشد.

  روش کار: بدین منظور به بررسی و تحلیل گزارش های سازمان ملل، کمیته بین المللی المپیک، کمیسیون های کشورهای مشترک المنافع و مقالات مربوط در این زمینه از سال 2015 به بعد (تصویب دستور کار 2030) پرداخته شد. البته مصاحبه هایی هم با برخی اعضای این کمیسیون ها از طریق اسکایپ انجام شد تا درک دقیق تری از شاخص ها و نشانگرهای مربوط به این دستورکار و ارتباط آن با ورزش حاصل شود.

  یافته ها: از بین 17 هدف توسعه پایدار، نقش مستقیم ورزش در دستیابی به 6 هدف توسعه پایدار به قرار زیر بود: هدف سوم: سلامت و تندرستی، هدف چهارم: آموزش کیفی برای همه، هدف پنجم: تساوی جنسیتی، هدف هشتم: رشد اقتصادی، هدف یازدهم: شهرها و جوامع پایدار و هدف شانزدهم: صلح، عدالت و موسسات قوی. البته هدف هفدهم توسعه پایدار مربوط به تقویت ابزارهای اجرایی و همکاری های بینالمللی است که می توان آن را به همکاری بخش ورزش با دیگر نهادها و در سطوح مختلف مرتبط دانست.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد ورزش می تواند نقش قابل توجه و مستقیمی در دستیابی به برخی اهداف توسعه پایدار داشته باشد. البته انسجام و هم پوشانی نزدیک این اهداف است به گونه ای که جداسازی این اهداف را مشکل می سازد. دستیابی به این اهداف مشروط بر این است که این اهداف در گفتمانی معنادار و با گروه هایی پذیرنده و در همکاری مستقیم با سیاست های کلان، مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها