• خوشه بندی نگاشت های زلزله و پاسخ لرزه ای آن ها با الگوریتم میانگین های فازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 234
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله خوشه بندی نگاشت های زلزله و پاسخ لرزه ای آن ها با الگوریتم میانگین های فازی

  تعیین تفاوت ها و شباهت های نگاشت های زلزله یکی از چالش های پیش رو برای تحلیل های دینامیکی است. در این جا خوشه بندی بعنوان شاخه ای یادگیری ماشین بکار گرفته شده چراکه می تواند بدون نظارت وظیفه فوق را به انجام رساند. از طرفی علاوه بر بررسی خود زلزله ها، ویژگی های حاصل از پاسخ لرزه ای سازه نیز برای چنین انتخابی اهمیت دارند. برای آنکه مقایسه خوشه بندی زلزله ها و پاسخ های سازه ای میسر شود، از توابع عضویت فازی بهره گرفته شده است. بدین منظوربا پیاده سازی الگوریتم میانگین های فازی، نگاشت های زلزله پیش و پس از فیلتر شدن توسط سازه خوشه بندی شده و درجه عضویت هر شی به خوشه متناظر گزارش شده است. پاسخ های لرزه ای در محل مرکز جرم بام یک سازه دوطبقه و با تحلیل تاریخچه زمانی بکمک نرم افزار opensees حاصل شده و سپس با استفاده از الگوریتم مذکور خوشه بندی انجام یافته است. در پایان تفسیر نتایج با مقایسه بین درجه عضویت نگاشت های اصلی و پاسخ های حاصل به هر خوشه ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها