• کاربرد الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (pso) در طراحی بهینه قاب های خمشی بتن مسلح

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 427
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله کاربرد الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (pso) در طراحی بهینه قاب های خمشی بتن مسلح

  امروزه نگاه به کمینه سازی وزن سازه یکی از اهداف مهم طراحی سازه ها می باشد که می تواند در کاهش وزن موثر لرزه ای سازه و افزایش بهره وری آن و نیز کاهش هزینه های ساخت و اقتصادی بودن سازه ها، اثرگذار باشد. لذا کمینه سازی وزن در طراحی سازه ها می بایست مورد توجه جدی جوامع مهندسی قرار گیرد و این موضوع، ضرورت طراحی بهینه سازه های بتن مسلح را تبیین می نماید. دستیابی به این هدف، از طریق الگوریتم های بهینه سازی مختلف میسر می باشد که برخی از این الگوریتم ها، با توجه به زمان بر نبودن و کاهش هزینه های محاسباتی و ساده بودن درک آن برای مهندسان، می توانند نقش مهمی در طراحی بهینه سازه ها، ایفا نمایند. در این پژوهش، رویکردی برای طراحی بهینه سازه های بتن مسلح با سیستم مقاوم قاب خمشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (pso) پیشنهاد شده است که طراحی بهینه را بر مبنای ضوابط طراحی آیین نامه ای ایران، میسر می سازد. نتایج بدست آمده از این رویکرد، بیانگر موثر بودن رویکرد پیشنهادی در کاهش وزن و نیز هزینه ساخت سازه های مورد بررسی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم