• برآورد نشست سطح زمین در اثر تونل سازی مکانیزه با در نظر گرفتن مدل های رفتاری مختلف مطالعه موردی: خط a قطار شهری قم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 142
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله برآورد نشست سطح زمین در اثر تونل سازی مکانیزه با در نظر گرفتن مدل های رفتاری مختلف مطالعه موردی: خط a قطار شهری قم

  در سال های گذشته به دلیل افزایش جمعیت در مناطق شهری و مسایلی مانند تراکم سازه های سطحی و استفاده بهینه از آن، ترافیک، آلودگی هوا و ... استفاده از فضاهای زیرزمینی را به راه حلی برای رفع این مشکلات تبدیل کرده است. در این میان استفاده از تونل های مترو برای بهبود حمل و نقل شهری به طور گسترده افزایش پیدا کرده است. امروزه به دلیل پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در زمیته حفر تونل و مزایای آن ها استفاده از انواع ماشین های حفاری مکانیزه تمام مقطع تونل به ویژه epb افزایش پیدا کرده است. از مهم ترین چالش های حفر تونل، نشست سطح زمین است که در محیط های شهری به دلیل وجود سازه های سطحی، سست بودن زمین و کم عمق بودن سازه بسیار مهم است. بنابراین پیش بینی نشست سطح زمین امری ضروری بوده و مورد بررسی پژوهش گران بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش از مدل سازی عددی به روش تفاضل محدود استفاده شده است و سعی شده تا اندازه ممکن مطابق با شرایط واقعی ساخت تونل باشد. یکی از اساسی ترین مراحل تحلیل عددی در پروژه های ژیوتکنیکی، انتخاب مدل رفتاری مناسب است. این مساله به عنوان موضوع این پژوهش در نظر گرفته شده است. در این پژوهش به مقایسه میزان نشست سطح زمین با در نظر گرفتن مدل های رفتاری الاستیک، موهر کولمب، خاک سخت شونده با نتایج مانیتورینگ پرداخته و بهترین مدل رفتاری برای توصیف رفتار نشست سطح زمین در خط a مترو قم ارایه شده است. نتایج تحلیل عددی نشان می دهد، بیش ترین میزان پیش بینی نشست مربوط به مدل رفتاری خاک سخت شونده و کرم ترین مربوط به الاستیک است. بیش ترین هم خوانی با نتایج نشست سنجی مربوط به مدل خاک سخت شونده بوده است. نتایج نشان می دهد استفاده از مدل های رفتاری پیشرفته که عوامل متعدی را در برآورد نشست دخالت می دهند، نتایج را تا حد مطلوبی بهبود می بخشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها