• مطالعه بهبود وضعیت زیر پی های گسترده با ستون سنگریزه ای در خاک های ماسه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 311
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مطالعه بهبود وضعیت زیر پی های گسترده با ستون سنگریزه ای در خاک های ماسه ای

  باتوجه به افزایش میزان ساخت و سازها در مناطق شهری و کمبود زمین، اکثر سازندگان را وادار به استفاده از زمینه ای کم اهمیت به خصوص زمین هایی با خاک های ماسه ای سست نموده است. بر این اساس باید به بهسازی زیر پی ها توجه و اهمیت ویژهای کرده و راه حل و روش های مناسبی را اتخاذ نمود که یکی ازاین روش ها استفاده از اجرای شمع ها و ریزشمع ها میباشد. بدین دلیل برای پروژه هایی با اهمیت کم و متوسط راهکار ارزان و مناسبتری که در دسترس باشد موردنیاز است. از جمله این راهکارها که امروزه کم و بیش مشاهده می گردد استفاده از «ستون های سنگی» طبق مطالعات صورت گرفته در این تحقیق که به جهت بررسی حالتی از خاک ماسه ای سست برگزیده گردید و با استفاده از مدل سازی عددی به روش المان محدود سه بعدی به مدلسازی و بررسی شرایط مختلف پرداخته شد؛ در رابطه با طول و قطر ستون های سنگی، پارامترهای مذکور یکی از اساسی ترین عوامل اصلی و تأثیرگذار در ستون سنگی بوده و نیز تغییرات درقطر ستون های سنگی در کاهش میزان نشست ها ملموس تر می باشد. نتایج نشان داد افزایش میزان قطر تأثیر به مراتب بیشتری در کنترل نشست ها نسبت به افزایش طول را دارد، هم چنین با بهبود نوع و جنس خاک میتوان تأثیر میزان کاهش نشست ها را در بستر خاک ملاحظه نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم