• مقایسه تغییر جذب در کربوهیدرات ها، پروتئین لبنی بالاو ورزش در ترکیب بدن زنان سالمند دارای اضافه وزن عنوان کوتاه: رژیم غذایی در زنان سالمند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 355
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله "مقایسه تغییر جذب در کربوهیدرات ها، پروتئین لبنی بالاو ورزش در ترکیب بدن زنان سالمند دارای اضافه وزن" عنوان کوتاه: رژیم غذایی در زنان سالمند

  هدف: بعضی از رژیم های غذایی میان طرح های کاهش وزن عمومیت دارند، با این حال دانش کمی در مورد این رژیم ها وجود دارد. این پژوهش اثر 12 هفته رژیم غذایی کالری منفی (nc)، پروتئین بالا، رژیم کربوهیدرات متوسط (hdpmc) و تمرینات ورزشی بر روی ترکیب بدن زنان سالمند دارای اضافه وزن را بررسی می کند. روش ها:صد و بیست و پنج شرکت کننده (سن 65-75 سال) با اضافه وزن به صورت تصادفی با رژیم های غذایی: رژیم nc (15% پروتئین، 40% کربوهیدرات، و 10% چربی، یک وعده لبنی، رژیم hdpmc (30% پروتئین، 40% کربوهیدرات، و 30% چربی، چهار وعده لبنی) انتخاب شدند. محدودیت های انرژی (درباره 15% از کالری موردنیاز روزانه) 5% از طریق رژیم غذایی و 10% از طریق ورزش بدست آمد. ترکیب بدن با استفاده از انرژی اشعه ایکس تشخیص داده شد و قبل و بعد از اتمام مداخله محاسبه گردید.موارد دیگری از ارزیابی مثل آزمایش خون قبل وبعد مداخله انجام شده و ضمیمه گردید. دست آورد: 80 نفر در طول 12 هفته به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند، 6.4±6.7 کیلوگرم کاهش توده چربی داشتند و 0.97± 7.47 5کیلوگرم توده عضلانی بدست آوردند. همه موارد آزمون در هر 2 گروه به طور معنی داری در مقایسه با قبل از مداخله کاهش یافته بود.کاهش در ترکب بدن (حجم توده چربی یا توده عضلانی) بین گروه ها مشابه بود و تمایزی وجود نداشت. نتیجه گیری: رژیم های غذایی nc و hdpmc شامل اندازه های متفاوتی از چربی، پروتیئن و کربوهیدرات هستند، اما زیر نظر شرایط ورزشی اثر بخشی رژیم های غذایی بر کاهش وزن یا تغییرات ترکیب بدن در مقایسه با یکدیگر هیچ مزیتی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها