همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی بامیلو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 625
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی بامیلو)

  این پژوهش با هدف مطالعه تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در حوزه فروش اینترنتی انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علمی- معلولی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان محصولات فروشگاه اینترنتی بامیلو هستند. تعداد نمونه با توجه به نشانگرهای پژوهش تعداد 195نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور تهیه و جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها smart pls بود.

  نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش ویژه برند رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و پاسخ مشتری را میانجی گری می کند. علاوه بر این، نتایج این یافته نشان می دهد که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی برای تاثیر بیش تر بر روی پاسخ مشتری نیاز به متغیر دیگری دارد که در این پژوهش به تاثیر آن در رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته پی برده شد. در واقع ارزش ویژه برند با توجه به تصویر مطلوبی که بر اذهان مصرف کنندگان ایجاد می کند می تواند رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را با شدت بیش تری تحت تاثیر قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها