• مدیریت در مدارس کارآفرین در هزاره سوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مدیریت در مدارس کارآفرین در هزاره سوم

  کارآفرینی را باید یکی از ضروریات هزاره ی جدید دانست، عصری که به جامعه ی اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن مرسوم است؛ کارآفرینی به مثابه عامل رشد و توسعه ی هر جامعه ای محسوب می شود. در این باره، توسعه ی مدارس کارآفرین، به عنوان مرکز تولید علم و فناوری و محل کاربردی نمودن دانش، می تواند نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه کشور در عرصه های جهانی داشته باشد. توجه به توسعه ی مدارس کارآفرین، چندی است که در کشورها م ورد توجه قرار گرفته است، ولی اینکار، به معنای واقعی، شکل گیری مدارس کارآفرین نبوده است.

  در این زمینه موانع و مشکلات مختلفی وجود دارند، از جمله موانع آموزشی و پژوهشی، موانع و مشکلات مالی- اقتصادی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی، نبود ارتباط بین مدرسه و جامعه و عدم توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی، با اهداف شناخت مقدماتی از کارآفرینی و مدارس کارآفرین و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آن ها، تعریف، اهمیت و ضرورت ایجاد مدارس کارآفرین را مطرح می کند و با ارائه ی مدلی مفهومی از موانع اجرای مدارس کارآفرین، به بررسی چالش هایی که مدارس در استقرار و توسعه آن مواجه اند، می پردازد و در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع بندی و در قالب بحث و نتیجه گیری ارائه می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها