• ارائه راهکارهایی موثر در جهت کاهش خسارات فعالیت های کار در ارتفاع ساختمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارائه راهکارهایی موثر در جهت کاهش خسارات فعالیت های کار در ارتفاع ساختمانی

  سوانح و حوادث در کارگاه های ساختمانی دارای خسارات روانی و اقتصادی فراوانی می باشد که در این بین در زمینه فعالیت های ساختمانی، فعالیت های مربوط به کار در ارتفاع پرتکرارترین و خسارت آورترین حوادث مورد وقوع می باشد. در این تحقیق با انجام مطالعات میدانی و طی برگزاری جلسه بانظر کاوی و انجام مصاحبه با چند تن از خبرگان عوامل موثر بر مدیریت ایمنی فعالیت های کار در ارتفاع ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت و سپس 15 شاخص در جهت بررسی میزان مطلوب بودن مدیریت ایمنی فعالیت های کار در ارتفاع کارگاه های ساختمانی شهرک شهید کشوری اصفهان به عنوان منطقه مطالعاتی این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت که بر اساس این 15 شاخص یک پرسشنامه طراحی گردید. از آزمون t تک نمونه ای جهت تحلیل داده ها استفاده گردید و نتایج نشان داد که به جز یک مورد از زیر شاخه های شاخص انجام فعالیت های کار در ارتفاع در اجرای سازه های فلزی و نیز یک مورد از زیر شاخص های شاخص به کارگیری روش های درست و اصولی گودبرداری سایر شاخص ها دارای مطلوبیت نمی باشند.

  پس از پی بردن به میزان مطلوبیت شاخص ها نوبت به ارائه راهکارهای موثر در جهت کاهش خسارات رسید که به این منظور با برگزاری جلسات طوفان فکری و تهیه نمودن فهرستی از راهکارهای موثر در کاهش خسارات بر مبنای مدل سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و زیست محیطی کار در ارتفاع (hse-ms-wah) تهیه و ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم