• رویکرد مسیریابی تحمل پذیر خطای مبتنی بر سیستم تئوری خاکستری در شبکه های روی تراشه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/10/20
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رویکرد مسیریابی تحمل پذیر خطای مبتنی بر سیستم تئوری خاکستری در شبکه های روی تراشه

  به طور کلی، الگوریتم مسیریابی، مسیر حرکت بسته ها را از مبدأ به مقصد مشخص می کند. در طراحی یک الگوریتم مسیریابی، معمولاً ویژگی هایی هم چون تطبیق پذیری، عدم حضور بنبست تحمل پذیری خطا و اشکال و یافتن کوتاه ترین مسیرها موردبررسی قرار می گیرند که بسته به کاربرد، ویژگی های مسیریابی را مشخص می کنند. تاکنون، الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر خطای مختلفی در شبکه های روی تراشه ارائه شده است. مسئله اجرا در زمان واقعی و تحمل پذیری خطا در شبکه های روی تراشه، از مهم ترین مسائلی است که در یک سیستم چندپردازنده بایستی مدنظر قرار گیرد. هم چنین بدلیل مشکلاتی از قبیل امکان وقوع بنبست و سردرگمی، عدم وجود منابع لازم برای ارسال بسته به علت ترافیک شدید شبکه و مسئله قحطی، گاها امکان ارسال بسته از منبع به مقصد غیر ممکن می شود.

  با توجه به ارزیابی های ارائه شده در این مقاله، یک راهکار مسیریابی تحمل پذیر خطای مبتنی بر تئوری سیستم خاکستری ارائه می شود که ضمن تضمین تحمل پذیری خطا در روند مسیریابی، با ایجاد تعادل بار در شبکه، علاوه بر کاهش ترافیک، منجر به کاهش زمان تحویل بسته ها به مقصد و تعداد گام های مسیریابی می شود. نتایج ارزیابی نشان می دهد که روش پیشنهادی جزء رویکردهای مسیریابی انطباقی است که با رتبه بندی مسیرهای مختلف بر اساس سیستم خاکستری، می تواند امکان انتخاب مناسب ترین مسیرها را از بین مسیرهای موجود بر اساس پارامترهای کیفیت سرویس مسیرها ارائه کند. از سوی دیگر، روش پیشنهادی از این قابلیت برخوردار است که با در نظر گرفتن درجه اهمیت یا وزن ویژه ای برای هر پارامتر، به صورت یک راهکار پویای مسیریابی و وابسته به موقعیت جدید مسیرها و پارامترهای کیفیت سرویس اقدام به انتخاب مسیربهینه کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها