• بررسی نگرش آموزگاران نسبت به تأثیر جشنواره الگوی برتر تدریس بر بهبود کیفیت آموزش

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 121
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نگرش آموزگاران نسبت به تأثیر جشنواره الگوی برتر تدریس بر بهبود کیفیت آموزش

  هدف از این تحقیق، بررسی نگرش آموزگاران نسبت به تأثیر جشنواره الگوی برتر تدریس بر بهبود کیفیت آموزش می باشد. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه آموزگاران شهرستان استهبان تشکیل می دهد. نمونه آماری تحقیق به دو دسته تقسیم می شود. گروه اول آموزگارانی که در جشنواره شرکت کرده بودند که به شیوه سرشماری مورد آزمون قرار گرفته و شامل 50 نفر از آموزگاران شرکت کننده و گروه دوم آموزگارانی که در جشنواره شرکت نکرده بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که بین نگرش آموزگاران به لحاظ سابقه کار، جنسیت، رشته تحصیلی آموزگاران شرکت کننده و شرکت نکرده در جشنواره روش های فعال تدریس، تفاوت معنادار وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم