همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رسوب های تشکیل شده در موتورهای درون سوز را می توان با استفاده از عوامل متفاوتی همچون ترکیب شیمیایی، ضخامت، چگالی ،تخلخل،سختی و میزان انتقال حرارت توصیف کرد. آنالیز رسوب و پیداکردن کیفیت خواص فیزیکی و شیمیایی آن می تواند در پیدا کردن راه حل های مناسب جهت کاهش و یا از بین بردن آن ها (اضافه کردن روابط شیمیایی به افزودنی های سوخت و روغن) مفید باشد. در این مقاله شناخت رسوب سوپاپ هوا، با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) رسوب های تشکیل شده بر روی سوپاپ هوای یک نمونه موتور پاشش مستقیم از نظر ریخت شناسی و همچنین ترکیب شیمیایی بررسی شده است. نتایج نشان دهنده این هستند که در ناحیه های متفاوت بر روی سوپاپ ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی تفاوت دارد و عامل ایجاد کننده این تغییرات را تفاوت های دمایی و میزان زمانی که تحت تأثیر این دما قرار داشته تعیین می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها