جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : آموزگار ابتدایی، ارشد تحقیقات آموزشی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : تحقیقات آموزشی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها