جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
11 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 11 مقاله
  توضیحات : گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : کامپیوتر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها