جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، استادیار روابط بین الملل
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم سیاسی
  • گرایش : روابط بین الملل
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28