اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی شوت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از عوامل مهم در طراحی سرریزها، لحاظ کردن ظرفیت تخلیه مناسب می باشد. از جمله خطراتی که هنگام عبور سیلاب های شدید سرریز ها را تهدید می کند، امکان ایجاد فشار منفی روی سرریز و در نتیجه خلازایی (کاویتاسیون) است که یکی از بهترین راه های موجود برای جلوگیری از وقوع آن استفاده از هواده ها است. شناخت نحوه تغییرات غلظت هوا در طول شوت، از مشکلات اساسی در طراحی هواده ها است. در این بررسی از مدل عددی flow-3d برای تعیین معادله تغییرات غلظت هوای لایه تحتانی جریان در حالتی که هوادهی طبیعی با استفاده از دفلکتورها صورت گرفته، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این مدل با نتایج آزمایشگاهی کرامر مورد مقایسه قرار گرفت که از تطابق خوبی برخوردار می باشند. هم چنین نمودار تغییرات غلظت هوا نشان دهنده روند کاهش نمایی غلظت هوا در طول تنداب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها